[ REPLACE ME ]

Nu ţi-ai deschis contul. (Login)

Cursurile Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei:


Advanced Electronics for Cars
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Amplificatoare de putere si elemente de analiza neliniara
Acest curs necesită
Obiectivele disciplinei:

- pentru curs:
Prezentarea tehnologiilor folosite pentru amplificatoarele de putere. Arhitecturi de amplificatoare de putere discrete sau integrate pentru diverse tehnologii. Prezentarea metodelor specifice de analiză şi proiectare a amplificatoarelor de putere.

- pentru aplicaţii:
Prezentarea metodelor de analiză, caracterizare şi proiectare a amplificatoarelor de putere.
Baze de date pentru aplicaţii ştiinţifice
Acest curs necesită

Obiectivul cursului este de a oferi studentilor cunostintele necesare pentru proiectarea și utilizarea bazelor de date folosite in aplicatii stiintifice: baze de date obiect-relationale, baze de date XML, baze de date spatiale, baze de date multimedia. În cadrul aplicatiilor practice studenii vor avea posibilitatea dezvoltarii diferitelor categorii de baze de date avansate si aplicatii pentru acestea.

Bazele electronicii auto
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
CAD for Integrated Circuits Design
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Circuite de microunde pentru comunicaţii
Cursul isi propune prezentarea circuitelor de bază folosite în blocurile de radiofrecventa/microunde din echipamentele şi sistemele de telecomunicaţii. Sunt prezentate arhitecturi de transceivere ce folosesc circuite discrete sau integrate in diverse tehnologii. Sunt prezentate metode specifice de analiză şi proiectare a circuitelor de comunicaţii în microunde.
Compatibilitate electromagnetica
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Echipamente audio. Postprocesare sunet
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Estimare spectrală şi arii de senzori
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Grafică computerizată, animație şi editare video
Acest curs permite accesul utilizatorilor anonimi  Acest curs necesită
Cursul familiarizează studenții cu conceptul de sistem grafic, modalitațile de creare a animațiilor (cu operațiile implicite de triangularizare, extrudare, texturare și coloare, umbrire, etc). Partea practică se realizează într-un program de animație adecvat, studenții reușind să realizeze animații de la celemai simple (2D) pînă la filmulețe de animație 3D.
Instrumente muzicale electronice. Captarea și înregistrarea semnalelor sonore
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Limbaje de descriere hardware şi metodologia proiectării FPGA
Acest curs necesită

La finalul cursului participantii vor cunoaste limbajul de descriere hardware VHDL, vor fi familiarizati cu etapele procesului de proiectare digitala pe FPGA si vor utiliza cele mai importante tool-uri necesare fiecarei etape. De asemenea, vor avea criterii pe baza carora sa optimizeze dupa arie sau viteza designul.

Macromodele pentru Cosimulare Inteligentă

1pentru curs:Simularea e relaţia între funcţie şi structură. Cosimularea e simularea integrată a mai multor subdomenii relativ la o partiţie a unui domeniu real. Studiul corespondenţelor si complementarităţilor dintre informatică şi electronică, digital şi analogic, secvenţial şi paralel, electric şi neelectric, conduce la strategii de elaborare şi colaborare pentru simularea inteligentă. Simularea ierarhică primă e definită de sintaxa obiect-orientată, semantica simbolică şi pragmatica modulară. Simularea ierarhică secundă, bazată pe abstraţie reflexivă, se asociază primeia pentru a tinde spre simulare inteligentă. Cursul evidenţiază importanţa ultimei activităţi din strategia universală Divide et Impera et Intellige, primordialitatea continuului analogic asupra discretului digital, şi necesitatea constrângerilor matematice-fizice asupra tehnologiei, prin faţa ei umană – ingineria.

2pentru aplicaţii: Paradigma macromodelării asistă abordarea la diferite nivele: funcţional, arhitectural, structural.

Măsurarea și caracterizarea sistemelor acustice
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Medii de transmisiune
Acest curs necesită
Obiectivul general:
Disciplina asigură masteranzilor o pregătire temeinică în domeniul propagării undelor electromagnetice în ghiduri dielectrice, de tip planar sau circular (fibre optice), precum şi în acela al aplicării metodelor de bază utilizate în analiza circuitelor liniare de microunde în cazul unor structuri particulare des întâlnite în practică.

Obiective specifice:
Obiectivele specifice asigurate de disciplină se referă la cunoaşterea fenomenelor fizice specifice ghidurilor dielectrice planare, ghidurilor de dielectrice circulare (fibre optice cu salt sau variație gradată a indicelui de refracție), precum și la principalele caracteristici care determină performanțele sistemelor de comunicații optice (dispersie și atenuare). De asemenea, sunt analizate structurile de bază de microunde: uniporți, diporți, triporți și cuadriporți, folosind formalismul matricei de repartiţie S.
Neuroinformatică aplicată
O serie de aplicatii cu relevanta in robotica, automatizari si control industrial impun solutii pentru recunoasterea si clasificarea semnalelor sau imaginilor. Toate acestea in conditiile unor implementari specifice (hardware, microcontroller) avand ca scop costuri reduse de fabricatie si un consum redus de energie impus de portabilitate. Sisteme neuroinformatice precum retelele neuronale artificiale, retele celulare neurale si alte solutii de inspiratie bilogica reprezinta o solutie optima pentru cerintele de mai sus. Tematica cursului se inscrie in directiile efervescente de cercetare stiintifica, avand implicatii si aplicatii dintre cele mai diverse, toate legate de modelarea neliniara cu sisteme de inspiratie neuronala.
Cursul prezinta elemente avansate de neuroinformatica dintr-o perspectiva aplicativa, cu accentuarea aspectelor specifice ale analizei, sintezei si evaluarii performantelor unui astfel de sistem.
Power Electronic Circuits
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Prelucrarea avansată a semnalelor digitale
Acest curs necesită
Prezentarea algoritmilor şi a sistemelor pentru prelucrarea avansată a semnalelor digitale, precum şi aplicaţii ale acestora.
Proiectarea circuitelor integrate de RF
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Reţele de senzori
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Rețele metropolitane și rurale
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Securitatea reţelelor de calculatoare
Acest curs necesită

In cadrul acestui curs s-a încercat o abordare cât mai completă a problemelor legate de securitate, pornind de la un număr de deziderate generale care trebuie urmărite în dezvoltarea unor algoritmi de securitate, până la descrierea unui număr de algoritmilor de bază folosiți în sistemele existente și la exemple de aplicare a acestor algoritmi în aplicații specifice.

Simularea Sistemelor de Comunicaţii
Acest curs necesită
Cursul își propune prezentarea soluțiilor de simulare a rețelelor de comunicații și a principalelor platforme de simulare folosite (Qualnet/EXata, OPNET, NS2/NS3)
În cadrul aplicațiilor se va pune accent pe simularea canalului radio mobil pentru GSM, WiMAX, UMTS, simularea nivelului MAC pentru GSM, UMTS/LTE și WiMAX și al nivelului Rețea.
Simularea, Validarea si Implementarea Software a Protocoalelor
Acest curs permite accesul utilizatorilor anonimi  Acest curs necesită
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Sisteme adaptive
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Sisteme avansate de gestiune a bazelor de date
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Sisteme de calcul de inspiraţie naturală
Sisteme naturale cu un grad avansat de complexitate sunt luate in considerare ca model pentru intelegerea si controlul unor fenomene complexe (de exemplu : predictia datelor financiare, a cutremurelor, modelarea retelelor de comunicatie, optimizare, navigare si planificare etc.) dar si ca sursa de inspiratie pentru construirea unor arhitecturi de calcul performante capabile de auto-organizare, auto-diagnoza si reparare sau auto reproducere. Astfel de functiuni complexe se pot obtine prin organizarea si interconectarea eventual adaptiva a unor procesoare elementare simple, modelate numeric ca sisteme dinamice neliniare. Cursul urmareste introducerea intr-o forma sistematica a elementelor care fac posibila modelarea si simularea unui sistem complex ca o retea cu interconectare intre elemente neliniare (de exemplu agenti care modeleaza comportamentul unor insecte, etc.) iar apoi intelegerea si proiectarea retelelor astfel incat sistemul rezultant sa serveasca unei anumite aplicatii. Printre acestea mentionam probleme complexe de optimizare si planificare, predictie, analiza datelor financiar bancare, robotica, telecomunicatii, prelucrari de semnale (audio, video sau de alta natura).
Sisteme de comunicaţii prin sateliţi
Acest curs necesită
Sunt descrise principale caracteristici ale sistemelor de comunicatii prin sateliti, pornind de la descrierea orbitelor pe care evolueaza satelitii la descrierea echipamentelelor de emisie / receptie si structura satelitului de comunicatii. Este analizat canalul de comunicatii radio si principalele pierderi ce apar. Este evaluat bugetul de putere al unei conexiuni prin sateliti in cazul in care satelitul lucreaza in regim monopurtatoare si la saturatie.
Sisteme de radionavigatie
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Sisteme dedicate
Acest curs permite accesul utilizatorilor anonimi  Acest curs necesită
Prezentarea arhitecturii, a particularităţilor funcţionale, a modalităţilor de programare şi de proiectare a sistemelor dedicate cu microprocesoare şi microcontrolere, precum şi aplicaţii ale acestora.
Sisteme multimedia. Servere de conținut, procesoare de flux și terminale multimedia
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Sisteme multimedia. Servere de conținut, procesoare de flux și terminale multimedia
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Sisteme paralele şi distribuite
Acest curs necesită
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Sisteme şi Echipamente Digitale de Emisie Recepţie
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Tehnici avansate de prelucrare digitală a semnalelor
CURS
Tehnici de măsură în radiofrecvenţă
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Tehnologii de acces fix și mobil
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Tehnologii de acces și transport
Acest curs permite accesul utilizatorilor anonimi  Acest curs necesită
Familiarizarea studenților cu principalele tehnologii de acces și transport (Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi, WiMax, LTE), precum și cu tehnicile de acces multiplu (FDMA, TDMA, CDMA, OFDM(A), Packet Radio, IDMA, SDMA).
Tehnologii Radio Digitale de Acces şi Difuzare
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Transmiterea Informaţiei în Reţele Wireless
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului