[ REPLACE ME ]

Nu ţi-ai deschis contul. (Login)

Cursurile Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei:


Analiza asistată de calculator a circuitelor electronice de putere
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Antene si propagare
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Arhitectura sistemelor de calcul
Acest curs necesită

Cursul "Arhitectura sistemelor de calcul" se adreseaza studentilor Facultatii de Electronica,Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, anul IV specializarea Retele si Software de Telecomunicatii (RST) si are drept obiectiv insusirea notiunilor de baza despre realizarea sistemelor de calcul: arhitecturi tipice, sisteme de memorie ierarhizata, procesare paralela, exemple de sisteme de calcul existente. Sint tratate notiuni referitoare la politicile de management ale memoriei intr-un sistem de calcul, la obtinerea paralelismului spatial sau temporal intr-un sistem de calcul, la realizarea sistemelor multiprocesor slab si strins cuplate.

Arhitectura sistemelor de calcul (an IV)

Cursul de ASC încearcă să contureze liniile de bază ale organizării structurale şi funcţionale a unui echipament de calcul. Lucrarea punctează reperele unui domeniu fundamental în ingineria calculatoarelor şi urmăreşte trasarea unei punţi de legătură între software & hardware şi tehnologie, fiind destinat deopotrivă studenţilor, specialiştilor în electronică şi automatică, precum şi proiectanţilor din domeniul IT.

Arhitecturi și protocoale de comunicație
Acest curs permite accesul utilizatorilor anonimi  
Curs de introducere în rețelistică, merge în mare parte după manualul lui Tanenbaum. Se acoperă nivele fizic(2ore), legătură de date+MAC(24 ore), rețea(6 ore), transport(6 ore), aplicație (3 ore). Laboratorul se desfășoara în întregime pe Linux (linie de comandă).
Arhitecturi şi protocoale de comunicaţii
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Bazele managementului industrial
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Calcul paralel
Acest curs necesită
Cursul are ca obiectiv studierea modului de utilizare a sistemelor de calcul cu procesoare multiple (multiprocesoare, clustere de calculatoare) pentru rezolvarea problemelor intens computationale. Sunt studiate arhitecturi de calcul paralel, proiectarea algoritmilor paraleli, limbaje si biblioteci de calcul paralel. Aplicatiile de laborator se desfasoara in Linux si au ca obiectiv programarea in diferite sisteme paralele si distribuite cum sunt multiprocesoarele si clusterele de calculatoare.
Calitate, fiabilitate

OBIECTIVELE DISCIPLINEI

Curs:
Însuşirea conceptelor fundamentale privind ingineria calităţii, fiabilităţii şi securităţii aplicabile în electronică / telecomunicaţii / sisteme informaţionale. Se au în vedere modelarea şi analiza calităţii, fiabilităţii şi securităţii sistemelor electronice / de telecomunicaţii (SET), considerând etapele proiectare, fabricaţie şi utilizare; se dezvoltă o abordare bazată pe fizica defectelor / erorilor şi a instrumentelor statistice pentru evaluarea performanţelor de calitate - fiabilitate.

Aplicaţii:
Evidenţierea metodelor de bază folosite în laboratoarele de fiabilitate în diferite companii pentru evaluarea unor indicatori de conformitate şi fiabilitate specifici SET.

Mai multe informaţii: www.euroqual.pub.ro/caf.htm

Circuite de microunde active si nereciproce
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Circuite integrate specifice pentru aplicaţii
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Circuite pasive de microunde
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Comunicaţii analogice şi de date - Laborator
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Comunicaţii analogice şi de date - Laborator
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Comunicaţii analogice si de date - Laborator
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Comunicatii de date
Sunt descrise principalele tehnici de modulatie folosite si sunt analizate posibilitati de implementare ale modulatoarelor / demodulatoarelor. Pentru fiecare tehnica in parte este evaluata probabilitatea de eroare. Sunt analizate metodele de calcul ale densitati spectrale de putere a semnalelor si sunt evaluate acestea pentu semnalele descrise in capitolul anterior. Sunt evaluate caracteristicile ce trebuiesc indeplinite pentru a avea interferenta intersimbol nula. Sunt analizate tehnicile de codare corelativa. sunt prezentate principalele tehnici de sincronizare.
Comunicatii de date
Acest curs necesită

Se studiaza principiile si metodele utilizate pentru transmisiuni de date si comunicatii intre calculatoare, retele locale de calculatoare. Cursul are doua parti relativ distincte. In prima parte sunt prezentate principiile si metodele de transmitere a datelor pentru comunicatiile intre echipamente terminale de date. In partea a doua sunt studiate strategiile utilizate pentru controlul erorii in comunicatiile de date, functiunile unei legaturi de date si protocoalele de comunicatii folosite pentru transportul datelor pe legatura de date, precum si retelele locale de calculatoare si modalitatile de interconectare a acestor retele.

Mod de notare:
Seminar - 30 puncte. Sunt necesare cel putin patru prezente la seminar pentru a sustine examenul final.
Lucrare de verificare fara degrevare: 20 puncte
Examen final: 50 puncte

Obs. In cazul repetarii disciplinei seminarul nu se echivaleaza.

<
Comunicaţii de date
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Comunicaţii mobile
Acest curs permite accesul utilizatorilor anonimi  Acest curs necesită

Disciplina “Comunicaţii Mobile” urmăreşte familiarizarea studenţilor cu principalele caracteristici, elemente şi funcţiuni ale reţelelor mobile de telecomunicaţii. În prima parte sunt prezentate o serie de noţiuni fundamentale cu privire la: propagarea undelor radio, procedee de proiectare a reţelelor radio mobile ţinând seama de geometria reţelei, de perturbaţii şi de trafic, algoritmii de acces multiplu, p rocedee folosite pentru iniţierea apelurilor şi pentru asigurarea calităţii comunicaţiei în RCM celulare etc. Partea a doua este dedicată analizei succinte a unor tehnologii şi sisteme de comunicaţii mobile reprezentative: GSM, UMTS, DECT, TETRA etc. În fiecare caz se analizează arhitectura reţelei, servicii şi aplicaţii specifice. Sunt abordate, de asemenea, aspecte cu privire la serviciile de transmitere de date oferite de reţelele de telecomunicaţii mobile, protocoalelor utilizate, precum şi tehnicilor de protecţie împotriva erorilor.

Comunicaţii Mobile

Disciplina “Comunicaţii Mobile” urmăreşte familiarizarea studenţilor cu principalele caracteristici, elemente şi funcţiuni ale reţelelor mobile de telecomunicaţii. În prima parte sunt prezentate o serie de noţiuni fundamentale cu privire la: propagarea undelor radio, procedee de proiectare a reţelelor radio mobile ţinând seama de geometria reţelei, de perturbaţii şi de trafic, algoritmii de acces multiplu, p rocedee folosite pentru iniţierea apelurilor şi pentru asigurarea calităţii comunicaţiei în RCM celulare etc. Partea a doua este dedicată analizei succinte a unor tehnologii şi sisteme de comunicaţii mobile reprezentative: GSM, UMTS, DECT, TETRA etc. În fiecare caz se analizează arhitectura reţelei, servicii şi aplicaţii specifice. Sunt abordate, de asemenea, aspecte cu privire la serviciile de transmitere de date oferite de reţelele de telecomunicaţii mobile, protocoalelor utilizate, precum şi tehnicilor de protecţie împotriva erorilor.

Comunicatii mobile (RST)
Acest curs permite accesul utilizatorilor anonimi  Acest curs necesită

Disciplina “Comunicatii mobile” prezinta principalele caracteristici, elemente si functiuni ale retelelor mobile de telecomunicatii. In prima parte sunt descrise o serie de notiuni fundamentale cu privire la: metodele de proiectare a retelelor de comunicatii mobile (RCM) tinand seama de geometria retelei, de perturbatii si de trafic, algoritmii de acces multiplu, procedeele folosite pentru initierea apelurilor si pentru asigurarea calitatii comunicatiei in RCM celulare etc. Partea a doua este dedicata analizei succinte a unor sisteme de comunicatii mobile reprezentative: GSM, DECT, UMTS.

Comunicaţii optice
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Comunicaţii optice
Acest curs necesită

Obiectivele specifice ale disciplinei sunt prezentarea principiilor fundamentale ale comunicaţiilor optice şi a caracteristicilor mediului de transmisiune, prezentarea elementelor de calcul, proiectare, implementare şi configurare a unor blocuri funcţionale din lanţul de comunicaţii digitale prin cablurile optice. Totodată se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu unele operaţii şi echipamente de procesare a semnalelor în vederea transmiterii lor prin canale optice, cu metodele de evaluare a performanţelor pentru aceste echipamente şi cu programe de simularea adecvate.

Comutatie pentru comunicatii mobile
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Echipamente periferice

Aceast curs se ocupă cu studiul echipamentelor periferice: memorii secundare pe suport magnetic (discuri fixe, flexibile şi portabile), dispozitive de intrare (mouse, digitizoare etc.), dispozitive de tipărire şi trasare (imprimante şi plotter-e), echipamente de intrare-ieşire pentru coduri de bare, dispozitive de afişare (ecrane convenţionale, plate şi 3D) şi echipamente de comunicaţie (modemuri şi protocoale). Pentru fiecare tip de echipament, sunt tratate principiile fizice de funcţionare, tehnologiile de realizare, structura şi organizarea internă, regulile de proiectare şi modul de funcţionare. De asemenea, sunt incluse numeroase exemple şi ilustraţii grafice, precum şi diverse aplicaţii ale echipamentelor periferice în numeroase domenii ale ştiinţelor inginereşti.

Electronică auto
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Electronica functională
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Ingineria traficului
Acest curs permite accesul utilizatorilor anonimi  Acest curs necesită

Cursul îşi propune a fi o introducere în domeniul ingineriei de trafic, un ansamblu vast de mijloace şi metode de genul: programarea servirii, disciplinarea traficului, controlul fluxului, controlul congestie, comutaţie şi rutare, ale căror studii de performanţă fac apel la un suport matematic complex, incluzând: teoria probabilităţilor, teoria aşteptării, teoria optimizării, teoria previziunilor, statistică matematică etc. şi sunt necesare furnizorilor de echipamente, reţele şi servicii de comunicaţii în vederea planificării şi utilizării eficiente a resurselor în strânsă legătură cu asigurarea cerinţelor privind calitatea servirii.

Inginerie audio

Prezenta disciplină îşi propune să reprezinte o introducere în domeniul audio. Aria largă de acoperire permite obţinerea unei imagini de ansamblu a unui întreg lanţ audio de calitate foarte ridicată (profesională). În acest curs, un balans atent între noţiunile de acustică, electronică şi prelucrare a semnalelor permite tratarea unor subiecte de mare interes cum ar fi sonorizarea sălilor sau captarea şi înregistrarea digitală a semnalelor audio multicanal de mare rezoluţie

Inginerie audio
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Inginerie software pentru comunicaţii
Acest curs permite accesul utilizatorilor anonimi  Acest curs necesită
Sunt prezentate notiuni necesare proiectarii bazelor de date. Se pun in evidenta cele trei faze ale procesului global de dezvoltare a bazelor de date: proiectarea logica, implementarea fizica si dezvoltarea aplicatiei. Se abordeaza limbajul SQL si se utilizeaza mediul oferit de catre Oracle Database 10g Express Edition.
Inginerie software pentru comunicaţii
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Inteligenţa computaţională integrată
Obiectivul cursului este acela de a prezenta studentilor intr-o forma sistematica metodele si tehnicile specifice inteligentei computationale din perspectiva integrarii a acestora in diferite aplicatii de interes larg (software, hardware, sau 'embbeded systems'). Pe parcursul predarii disciplinei se va urmari prin exemplificare (de ex. senzor inteligent pentru recunoasterea comenzilor vocale sau a caracterelor scrise de mana) ca notiunile teoretice sa se raporteze la o problematica din lumea reala.
Limbaje de Programare a Aplicatiilor Internet
Acest curs necesită

Studiul unor limbaje de programare pentru aplicatii Internet (desktop, Web, acces la baze de date): HTML, Java, SQL, XML; aplicatii practice utilizand tehnologii de programare in Internet (comunicatii la nivel socket TCP si UDP, tehnologii client si server Web, acces la resurse distribuite).

Rezultate adaugate 09.02.2009

Metodica specialiăţii
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Modelarea componentelor microelectronice active
Acest curs permite accesul utilizatorilor anonimi  
Prezentarea modelelor avansate pentru tranzistoare bipolare și MOS. Evidențierea unor aspecte fizice de nivel înalt și implementarea lor în modele utilizate pentru proiectarea circuitelor integrate.
Practica pedagogică
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Prelucrarea imaginilor
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Procesoare de semnal
Acest curs permite accesul utilizatorilor anonimi  Acest curs necesită
- pentru curs:
Prezentarea conceptelor privind arhitectura hardware si software, proiectarea si utilizarea sistemelor microelectronice pentru prelucrarea semnalelor realizate cu microprocesoare de uz general, microcontrolere, procesoare digitale de semnal, circuite ASIC, FPGA, SoC. Sunt prezentate aplicatii in domeniile prelucrarii digitale a semnalelor, roboticii, sistemelor de comanda si reglare.
- pentru aplicaţii:
Studiul structurii hardware si utilizarea sistemului de dezvoltare DSK-Starter Kit realizat cu procesorul de semnal TMS320C54 (Texas Instruments). Folosirea mediului de dezvoltare MPLAB – IDE (Microchip) pentru programarea microcontrolerelor din familia PIC16F84.
Procesoare de semnal în comunicaţii
Acest curs ofera studentilor de la specializarea Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii cunostinte cu privire la programarea procesoarelor digitale de semnal in scopul realizarii unor proiecte de prelucrare digitala a semnalelor vocal sau audio, de comunicatii de date, etc
Proiect 3
Acest curs necesită
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Proiect 3
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Proiect 3
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Proiect 3
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Proiect 3
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Proiect 3
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Proiectarea bazelor de date
Acest curs necesită
Cursul prezinta principalele aspecte teoretice ale bazelor de date relationale (reprezentarea relatiilor, interogarea bazelor de date, normalizarea relatiilor, gestiunea tranzactiilor si refacerea bazelor de date) precum si principiile de proiectare, implementare si utilizare a acestora.


Radar
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Reţele de calculatoare
Acest curs permite accesul utilizatorilor anonimi  Acest curs necesită
Cursul prezinta notiunile de baza
Retele de telecomunicatii
Acest curs necesită

Cursul permite studentilor studierea arhitecturii retelelor de telecomunicatii. Sunt analizate din punct de vedere arhitectural si functional elementele care compun reteaua de telecomunicatii: terminale, retele de acces, sisteme de comutatie digitale. Se prezenta sistemele de comutatie cu comutatie de circuite folosite in retelele de comunicatii fixe PSTN si ISDN, precum si in retelelor de comunicatii mobile GSM 900 si GSM 1800. In partea a II-a a cursului sunt prezentate tehnologiile utilizate in noile retele de comunicatii multimedia, care au suport IP: UMTS, LTE, WiMAX

Reţele publice de telecomunicaţii
Acest curs necesită

Cursul "Retele de Comunicatii si Servicii Mulltimedia" prezinta  retelele de telecomunicatii cu comutatie de circuite si cele cu comutatie de pachete, pentru acces fix si mobil. Sunt prezentate de asemenea arhitecturi, mecanisme si servicii utilizate in noile retele de comunicatii cu suport complet IP, care asigura o integrare a serviciilor de banda ingusta si de banda larga, cu acces la punct fix sau mobil si asigurarea QoS pentru toate tipurile de aplicatii. Sunt prezentate sisteme de comunicatii mobile din generatiile 2G, 3G si 4G.

Reţele şi servicii
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Sisteme adaptive
Acest curs permite accesul utilizatorilor anonimi  Acest curs necesită
Cursul îşi propune să prezinte noţiunile de bază privitoare la sistemele adaptive. Prezentarea se face gradat, pornind de la teoria metodelor de optimizare urmând ca ulterior, să fie introduşi principalii algoritmi adaptivi. Cursul este însoţit de un număr de aplicaţii reprezentative în domeniul comunicaţiilor
Sisteme de operare
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Sisteme de radiocomunicaţii
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Sisteme de radiocomunicaţii
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Sisteme de radiocomunicaţii
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Sisteme de radiolocaţie
Acest curs permite accesul utilizatorilor anonimi  Acest curs necesită

La absolvirea acestui curs, studentul va cunoaste tipurile de radar si particularitatile fiecaruia (radar de urmarire, supraveghere, descoperire, cartografic), principiile de masurare a distantei, vitezei si directiei unei tinte, va putea proiecta schema bloc a unui emitator / receptor de radar si va putea elabora schemele de prelucrare de semnal pentru a indeplini specificatiile sistemului radar (aplicatie de utilizare, raza de actiune, probabilitate de detectie, probabilitate de alarma falsa).

Sisteme de Transmisiuni Multiplex
Acest curs permite accesul utilizatorilor anonimi  Acest curs necesită

Comunicaţia telefonică, principalul serviciu de telecomunicaţii ghidate ('pe fir'), cunoaşte o dezvoltare continuă, numărul posturilor telefonice conectate la reţeaua mondială depăşind în prezent circa două miliarde . Legăturile telefonice la distanţe ce depăşesc câteva zeci de kilometri pun o serie de probleme ce pot fi rezolvate numai prin utilizarea unor mijloace tehnice numite 'sisteme de transmisiuni multiplex'. Acestea permit transmisia semnalului telefonic - a cărui putere medie nu depăşeşte câteva zecimi de miliwat - la distanţe de ordinul zecilor de mii de kilometri, asigurând totodată o folosire intensivă a liniilor, metalice sau dielectrice (fibra optică). Prin utilizare intensivă înţelegem realizarea unui anumit număr de transmisiuni simultane, independente, pe o linie dată. În tehnica transmisiunilor multiplex, transmisiunile numerice ocupă în prezent o poziţie privilegiată.

Sisteme electronice programabile
Acest curs permite accesul utilizatorilor anonimi  Acest curs necesită
Acest curs ofera studentilor de la specializarea Electronică Aplicată cunostinte cu privire la programarea procesoarelor digitale de semnal in scopul realizarii unor proiecte de prelucrare digitala a semnalelor folosind TMS-uri.
Sisteme Integrate pentru Prelucrarea Semnalelor in VHDL
Acest curs permite accesul utilizatorilor anonimi  Acest curs necesită

Cursul SIPS asigura masterandului la absolvirea sa acumularea de cunostinte privind arhitecturi moderne de circuite programabile, etapele clasice in programarea acestora, probleme tipice in implementare si arhitecturi de sisteme de prelucrare de semnal implementate pe sisteme de tip FPGA.

Sisteme multimedia
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Sisteme reconfigurabile de calcul
Acest curs necesită
Obiectivul cursului este acela de a prezenta studentilor intr-o forma sistematica cele mai actuale paradigme ale hardwareului reconfigurabil (sisteme de tip CPLD, FPGA, FPAA etc.), a uneltelor de dezvoltare proiectare specifice (medii integrate de dezvoltare, platforme de dezvoltare, sisteme de depanare a aplicatiilor) si a metodelor practice de implementare a unui produs finit intr-o tehnologie reconfigurabila.
Sisteme şi echipamente de comunicaţii radio

Disciplina Sisteme şi Echipamente de Comunicaţii Radio are ca obiectiv prezentarea conceptelor fundamentale cu privire la sistemele de comunicaţii radio. Însuşirea cunoştinţelor de bază, a principiilor funcţionale şi constructive care stau la baza realizării echipamentelor folosite în radio comunicaţii. prin aplicaţiile asociate (lucrări de laborator) se va realiza familiarizarea cu parametrii specifici echipamentelor de recepţie, cu metodele de măsurare a acestor parametrii şi cu interpretarea rezultatelor obţinute cu accent pe înţelegerea diferenţelor dintre valorile teoretice şi cele experimentale. Ca rezultat se urmăreşte formarea unor specialişti capabili să selecteze sistemul optim de radiocomunicaţii utilizabil pentru o aplicaţie dată şi să lucreze cu astfel de sisteme. De asemenea să formeze ingineri capabili să aprofundeze arii particulare din radiocomunicaţii, arii în care să poată proiecta, instala şi exploata sisteme şi reţele.

Sisteme şi echipamente de comunicaţii radio
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Tehnici avansate în PDS
Acest curs permite accesul utilizatorilor anonimi  
Cursul de TaPDS îşi propune studiul unor subiecte avansate din domeniul prelucrării digitale a semnalelor (prelucrări de semnale aleatoare, estimare spectrală, filtrare adaptivă liniară şi neliniară, sisteme cu eşantionare multiplă etc.), cu aplicaţii în comunicaţii şi prelucrarea semnalelor audio şi vocale. Se urmăreşte înţelegerea atât a fenomenelor care stau la baza tehnicilor studiate, cât şi a implementării acestora în cadrul unor sisteme reale.
Tehnici de acces multiplu
Acest curs permite accesul utilizatorilor anonimi  

Cursul urmăreşte descrierea tehnicilor de acces multiplu: FDMA, TDMA, CDMA, SDMA, IDMA. Accentul se pune pe tehnica de bandă largă CDMA împreună cu sistemele în care este utilizată: IS-95, CDMA2000 şi UMTS. Pentru sprijinul tehnicii CDMA se studiază codurile Walsh, PN, bloc, convoluţionale şi codurile Gold.

Tehnici de acces multiplu

Cursul prezinta o serie de notiuni legate de sistemele de comunicatie cu acces multiplu. Dupa un prim capitol ce prezinta tehnicile claside de acces multiplu (FDMA, TDMA, CDMA, PR) sunt prezentate principalele tehnici de comunicatie cu spectru imprastiat (DS-SS, FH-SS, TH-SS). Ca exemplu este prezentat sistemul de comunicatie IS-95, considerat ca referinta pentru sistemele de comunicatie DS-SS, dar si o serie de caracteristici ale sistemelor de generatia a IIIa (CDMA2000 si UMTS). In continuare sunt prezentate principalele caracteristici ale codurilor folosite pentru imprastiere spectrala si scrambling, anume codurile Walsh si PN si derivatele acestora. In final sunt prezentate principalele tehnici de codare a canalului folosite pentru protectia datelor.

Tehnici de compresie a semnalelor multimedia
Acest curs necesită
Disciplina oferă o privire de asamblu unitară a principalelor tehnici de bază prin care se realizează compresia audio/video. Sunt trecute în revistă cele mai utilizate metode de compresie a imaginilor statice, a secvenţelor video precum şi a semnalelor audio fie ele vocale, muzicale, de bandă îngustă, sau de bandă largă. Tehnicile de compresie prezentate vizează  aplicaţii atât din sfera stocării sau distribuţiei de conţinut multimedia cât şi din categoria comunicaţii
Tehnici de compresie a semnalelor multimedia
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Tehnici de proiectare pentru structuri VLSI
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Tehnici si sisteme de comutatie

Subiectele prezentate se referă la: caracteristicile traficului asociat diverselor tipuri de servicii şi implicarea lor în definirea tehnicilor de comutaţie; structurile reţelelor cu interconexiuni multiple; modul de prezentare, utilizare şi generare a informaţiei de comutaţie; configuraţii cu şiruri de aşteptare şi metode folosite în vederea asigurării calităţii într-o reţea universală; arhitecturi tipice de sisteme de comutaţie întâlnite în diverse reţele de comunicaţii; probleme şi soluţii legate de realizarea comutaţiei într-o reţea în întregime optică.

Tehnici si sisteme de transmisiuni multiplex
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Tehnici si sisteme de transmisiuni multiplex
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Tehnici si sisteme de transmisiuni multiplex
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Televiziune
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Testarea Automată a Echipamentelor şi Proceselor
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Traficul si palnificarea sistemelor de comunicatii
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Transmisiuni analogice şi digitale
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Transmisiuni de date
Acest curs necesită

Diferenta la Transmisiuni de date se va echivala cu disciplina Comunicatii de date

Transmisiuni de date pe canale radio
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Transmisiuni de date pe canale radio
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Transmisiuni de date pe canale radio
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului