[ REPLACE ME ]

Nu ţi-ai deschis contul. (Login)

Cursurile Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei:


Analiza şi sinteza circuitelor
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Analiza şi sinteza circuitelor
Acest curs necesită
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Analiza şi sinteza circuitelor
Acest curs necesită
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Analiza şi sinteza circuitelor
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Analiza şi sinteza circuitelor
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Analiza şi sinteza circuitelor
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Arhitectura sistemelor de calcul (an III)

Cursul de ASC încearcă să contureze liniile de bază ale organizării structurale şi funcţionale a unui echipament de calcul. Lucrarea punctează reperele unui domeniu fundamental în ingineria calculatoarelor şi urmăreşte trasarea unei punţi de legătură între software & hardware şi tehnologie, fiind destinat deopotrivă studenţilor, specialiştilor în electronică şi automatică, precum şi proiectanţilor din domeniul IT.

Arhitecturi de retea si Internet
Acest curs permite accesul utilizatorilor anonimi  Acest curs necesită
Sunt prezentate arhitecturi de retele (LAN, MAN, WAN, VPN), protocoale utilizate in comunicatiile prin Internet: IPv4, Mobile IP, IPv6,Wireless IP, protocoale privind denumiri si directoare (DNS, LDAP), protocoale referitoare la fisiere (FTP, TFTP, SFTP), aplicatii de posta electronica, web, notiuni privind managementul retelelor (SNMP) si securitatea
Arhitecturi de retea si Internet
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Automatizări în electronică şi telecomunicaţii
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Baze de date

Cursul prezinta principalele aspecte teoretice ale bazelor de date relationale (reprezentarea relatiilor, interogarea bazelor de date, normalizarea relatiilor, gestiunea tranzactiilor si refacerea bazelor de date) precum si principiile de proiectare, implementare si utilizare a acestora.

Aplicatiile de laborator au ca obiectiv cunoasterea de catre studenti a modului de lucru cu diferite sisteme de gestiune a bazelor de date (SQL Server, MySQL, Microsoft Access) si modul de proiectare si implementare a bazelor de date si a aplicatiilor folosind limbaje, biblioteci si interfete specifice (SQL, Transact-SQL, ODBC, JDBC).

Bazele criptologiei
Cursul "BAZELE CRIPTOLOGIEI" are ca scop crearea abilităţilor de a aplica cunoştinţe generale de matematici fundamentale şi de algoritmică în analiza rezistenţei sistemelor criptografice clasice şi moderne.
Bazele sistemelor de achiziţii de date
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Circuite de microunde
Disciplina asigură studenţilor o pregătire temeinică privind cunoaşterea principalelor elemente constitutive şi a particularităţilor de calcul ale circuitelor de microunde.
Obiectivele specifice asigurate de disciplină se referă la crearea abilităţilor de a aplica cunoştinţele generale privind propagarea microundelor la diverse probleme referitoare la circuite şi sisteme în care sunt utilizate microundele. Se asigură astfel posibilitatea evaluării performanţelor tehnice ale circuitelor/sistemelor cu microunde, în vederea rezolvării eficiente a problemelor din acest domeniu.
Circuite integrate analogice
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Circuite integrate şi sisteme de achiziţie - Laborator
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Compatibilitate electromagnetică
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Comunicare
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Comunicaţii analigice şi digitale
Acest curs necesită
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Comunicaţii Analogice şi Digitale
Acest curs necesită
Obiectivul principal al disciplinei este prezentarea fundamentelor de transmisie şi recepţie a informaţiei, în contextul unui lanţ de comunicaţii de tip analogic şi/sau digital, prin însuşirea tehnicilor de modulaţie respectiv de demodulaţie aferente comunicaţiilor care urmează a fi realizate în absenţa sau prezenţa perturbaţiilor.
Comunicaţii Analogice şi Digitale
Prin intermediul disciplinei Comunicaţii Analogice şi Digitale se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu aspecte fundamentale pentru comunicaţiile moderne. În acest scop se realizează o sinteză cu privire la semnalele modulate, la tehnicile de producere a semnalelor modulate(modulare) şi la tehnicile de demodulare atât pentru transmisiunile analogice cât şi digitale.
Comunicaţii Analogice şi Digitale
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Comunicaţii Analogice şi Digitale
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Dispozitive Semiconductoare de Putere
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Electronică de putere
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Electronică şi informatică industrială
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Evaluare finală - portofoliu didactic
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Inginerie software
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Instrumentaţie electronică de măsură
Acest curs necesită
Continuarea cursului "Masurari in electronica si telecomunicatii", cu accent pe aparate si metode digitale de masura.
Instrumentaţie electronică de măsură
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Instrumentaţie electronică de măsură
Acest curs necesită
- pentru curs:
Prezentarea principiilor de funcţionare de bază ale aparaturii electronice de măsură şi control. Cunoaşterea unor blocuri funcţionale specifice. Capacitatea de evaluare a rezultatelor unui experiment.
- pentru aplicaţii:
Elemente de evaluare a performanţelor unei configuraţii de măsură. Exerciţii de analiză şi de proiectare la nivel de sistem a instrumentaţiei de măsură şi control.
Instrumentaţie electronică de măsură
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Instrumentaţie electronică de măsură
Acest curs necesită
Obiectivul general al disciplinei este prezentarea principiilor de bază ale funcţionării aparaturii electronice de măsură şi control, cu accent pe cunoaşterea unor blocuri funcţionale specifice. Totodată se urmăreşte dezvoltarea capacităţii studenţilor de evaluare a performanţelor unei configuraţii de măsură şi de estimare a erorilor corespunzătoare.
Instrumentație electronică de măsură
Acest curs permite accesul utilizatorilor anonimi  Acest curs necesită
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Instrumentaţie virtuală pentru sisteme electronice
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Management
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Marketing
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Medii de transmisiune
Acest curs necesită
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Medii de transmisiune
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Microcontrolere
Acest curs necesită
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Microcontrolere
Acest curs necesită
Obiectivele disciplinei

- pentru curs:
Prezentarea unor arhitecturi concrete pentru microcontrolere larg utilizate: 8051, ARM. Prezentarea arhitecturilor evoluate CISC şi RISC: modul de lucru virtual, protecţia, multiprocesarea; caracteristici CISC şi RISC înglobate în procesoarele actuale.

- pentru aplicaţii:
Evidenţierea atributelor de arhitectură pentru familia de microcontrolere bazate pe nucleul 8051. Vor fi realizate aplicaţii concrete în care studenţii vor fi implicaţii atât la realizarea componentei software cât şi a celei hardware.

Microcontrolere
Acest curs necesită
Obiectivul cursului este insusirea notiunilor fundamentale referitoare la interfetele de intrare iesire dintr-un sistem cu microprocesor, aprofundarea cunostintelor despre arhitectura procesoarelor si gestiunea memoriei.
Microcontrolere
Acest curs permite accesul utilizatorilor anonimi  Acest curs necesită
Prezentarea unor arhitecturi concrete pentru microcontrolerele larg utilizate. Evidenţierea caracteristicilor specifice ale unor procesoare speciale (coprocesoarele aritmetice). Prezentarea arhitecturilor evoluate CISC şi RISC: modul de lucru virtual, protecţia, multiprocesarea, precum şi a tendinţelor procesoarelor actuale de a îngloba atât caracteristici CISC, cât şi RISC.
Microunde
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Microunde
Acest curs necesită
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Microunde
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Microunde
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Microunde
Disciplina asigură studenţilor o pregătire temeinică în domeniul propagării ghidate a undelor electromagnetice, al rezonatoarelor electromagnetice, precum şi al cunoaşterii principiilor şi metodelor de bază utilizate la analiza şi sinteza circuitelor, în domeniul microundelor.
Obiectivele specifice asigurate de disciplină se referă la cunoaşterea fenomenelor fizice specifice liniilor de transmisiune, ghidurilor de undă de diverse tipuri (ghid dreptunghiular, ghid coaxial, linii microstrip etc.), cavităţilor rezonante. De asemenea, sunt asigurate cunoştinţe specifice de bază referitoare la analiza structurilor de microunde folosind formalismul matricei de repartiţie [S].
Practica
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Practică pedagogică
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Prelucrarea digitală a semnalelor
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Prelucrarea digitală a semnalelor
Acest curs permite accesul utilizatorilor anonimi  Acest curs necesită
Disciplina prezinta bazele teoretice pentru studiul semnalelor si a sistemelor discrete in timp. Sunt analizate metodele de reprezentare a semnalelor si a sistemelor discrete, metodele de proiectare a algoritmilor de prelucrare (filtrare digitala, TFD) si de implementare a sistemelor de prelucrare digitala. Sunt prezentate domenii cu aplicatii ale metodelor de prelucrare digitala a semnalelor.
Prelucrarea digitală a semnalelor
pentru curs:
Prezentarea principalelor metode de analiză, sinteză, implementare a structurilor utilizate în prelucrarea digitală a semnalelor. Prezentarea algoritmilor specifici. Utilizarea prelucrării digitale în diverse domenii tehnice.

pentru aplicaţii:
Însuşirea unor tehnici specifice de analiză şi proiectare. Abilitatea de testare prin simulare a acestor tehnici. Utilizarea posibilităţilor oferite de mediul MATLAB pentru proiectarea, analiza, simularea semnalelor şi a sistemelor discrete în timp sau digitale.
Prelucrarea digitală a semnalelor
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Prelucrarea digitală a semnalelor

pentru curs:

Studiul aspectelor fundamentale privind domeniul prelucrării digitale a semnalelor: algoritmi specifici, tehnici de prelucrare, arhitecturi VLSI, consideraţii practice de implementare. Se doreşte în primul rând înţelegerea fenomenelor care sunt asociate principalelor tehnici PDS, privite din punctul de vedere al proiectantului de sistem. Exemple şi explicaţii detaliate ajută la clarificarea unor aspecte teoretice mai dificile.

pentru aplicaţii:

Însuşirea practică a principalelor concepte din domeniul prelucrării digitale a semnalelor. Aplicaţiile realizate includ simulări software utilizând un mediu de programare de nivel înalt.

Proiect 1
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Proiect 2
Acest curs necesită
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Proiect 2
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Proiect 2
Acest curs necesită
Obiectivele disciplinei Proiect2 sunt crearea abilitatilor de a aplica cunostintele generale privind atributele de arhitectura ale microprocesoarelor si cunostiintele teoretice din domeniul prelucrarilor de semnal pentru diverse proiecte din domeniul sistemelor de telecomunicatii si posibilitatea de a evalua performantele unui astfel de sistem din punctul de vedere al timpului de executie si a utilizarii eficiente a unor resurse limitate.
Proiect 2
Acest curs permite accesul utilizatorilor anonimi  Acest curs necesită
Proiecte diverse din domeniul microcontrollerelor, cu realizare practica si lucru pe echipe de 2 studenti. Fiecare echipa isi construieste si isi programeaza propria macheta. Se pun la dispozitie materialele necesare.
Proiect 2
Acest curs necesită
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Psihologia personalităţii
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Semnale şi sisteme de măsură - IEM - Laborator
Acest curs necesită
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Semnale şi sisteme de măsură - Laborator
Acest curs necesită
Laborator comun asociat cursurilor "Instrumentatie electronica de masura" si "Analiza si sinteza circuitelor"
Semnale şi sisteme de măsură - Laborator
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Semnale şi sisteme de măsură - Laborator
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Semnale şi sisteme de măsură - Laborator
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Sisteme de comunicaţii
Acest curs necesită
Curs introductiv despre sisteme de comunicatii pentru studentii care nu au ales specializarea Telecomunicaţii. Prezentarea principalelor aspecte ale transmiunii informatiei in retelele de telecomunicatii si unor moduri de abordare ale acestora. Prezentarea unor sisteme de telecomunicatii fixe sau mobile actuale: telefonie digitala fixa, ISDN, WLAN, WWAN, GSM, GPRS, UMTS, GPS, DVB-S/T
Sisteme de comunicaţii
Acest curs necesită

Cursul prezinta o serie de notiuni introductive legate de sistemele de comunicatii. Dupa un scurt capitol introductiv sunt prezentate principalele tehnici de modulatie analogice si digitale si metodele de extragere a informatiei din semnalul modulat. Sunt prezentate caracteristicile, avantajele si dezavantajele mediilor de transmisiune cu si fara fir. Sunt de asemenea prezentate o serie de concepte generale legate de retelelele cu si fara fir, insotite de un numar mare de exemple bazate pe setul de standarde 802.

Sisteme de comunicaţii
Cursul are drept obiectiv prezentarea noţiunilor şi conceptelor ce stau la baza implementării sistemelor de comunicaţii. Cunoştinţele sunt introduse la modul general, odată cu trecerea în revistă a principalelor faze din evoluţia sistemelor de comunicaţii, urmând ca, în continuare, să fie abordate mai detaliat aspectele fundamentale ale comunicaţiilor. Este vorba de transmisia, comutaţia şi rutarea fluxurilor informaţionale, pentru care cursul pune la dispoziţie o serie de modele matematice necesare proiectării sistemelor de comunicaţii şi evaluării performanţelor care le caracterizează.
Sisteme de operare
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Tehnologii de interconectare în electronică
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Tehnologii de Programare in Internet
Acest curs permite accesul utilizatorilor anonimi  Acest curs necesită

Curs TPI ani III (RST) - semestrul II 2009: http://discipline.elcom.pub.ro/tpi/

Curs ISC ani IV (RST) - semestrul II 2009: http://discipline.elcom.pub.ro/isc/

Tematica: Prezentarea unor tehnologii de programare larg utilizate in Internet: Desktop (comunicatii la nivel socket TCP si UDP), Web (tehnologii pentru client si server HTTP), Acces la Baze de Date, Servicii Web; folosind diferite limbaje de programare: HTML, Java, XML, SQL.

Specializarea: RST (Retele si Software de Telecomunicatii)

Televiziune
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului