[ REPLACE ME ]

Nu ţi-ai deschis contul. (Login)

Cursurile Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei:


Arhitectura microprocesoarelor
Acest curs necesită
Obiectivele disciplinei
- pentru curs:
Studiul principiilor de bază ale arhitecturii microprocesoarelor de uz general CISC şi RISC: registre, organizarea memoriei, tehnici de adresare, transferuri de date, setul de instrucţiuni, strategii de intrare – ieşire. Maniera de prezentare a noţiunilor generale trebuie să ofere studenţilor posibilitatea de a aborda ulterior orice arhitectură concretă de procesor de uz general sau specializat.

- pentru aplicaţii:
Evidenţierea atributelor de arhitectură pentru familia de microprocesoare compatibilă Intel x86 funcţionând în modul real. Se vor utiliza unelte software specifice care să permită accesul la resursele sistemului cu microprocesor. Ne propunem familiarizarea studenţilor cu principalele caracteristici ale unei arhitecturi foarte mult utilizate (IA32).


Arhitectura Microprocesoarelor
Acest curs permite accesul utilizatorilor anonimi  Acest curs necesită
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Arhitectura Microprocesoarelor
Acest curs necesită
Obiectivele cursului sunt: insusirea notiunilor fundamentale referitoare la arhitectura microprocesoarelor, interconectarea microprocesorului cu circuite de interfata si programarea microprocesoarelor.
Arhitectura microprocesoarelor
Acest curs permite accesul utilizatorilor anonimi  Acest curs necesită
SCOPUL DISCIPLINEI: Prezentarea conceptelor privind arhitectura si functionarea microprocesoarelor, proiectarea si utilizarea sistemelor realizate cu microprocesoare. Se studiaza arhitecturile microprocesoarelor de uz general, modul de proiectare a sistemelor cu microprocesor, tehnicile si instrumentele de programare, fiind prezentate aplicatii specifice.
Circuite electronice - Laborator
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Circuite electronice fundamentale
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Circuite integrate digitale
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Decizie si Estimare în Prelucrarea Informatiilor
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Didactica specialităţii
Cursul "Didactica Specialitatii" abordeaza problemele fundamentale ale proiectarii didactice pentru o disciplina tehnica (programarea, proiectarea, aplicarea, evaluarea, cercetarea si ameliorarea eficientei pedagogice a procesului de invatamant la o disciplina tehnica) in perspectiva reformei curriculare a invatamantului romanesc.
Dispozitive electronice

Cursul de Dispozitive Electronice studiaza Componentele Electronice Active realizate pe structuri semiconductoare. Ele au: (1) conductie electrica neliniara; (2) proprietatea de amplificare de semnal. Cursul porneste de la studiul diodei cu jonctiune pn, apoi continua cu tranzistorul MOS, tranzistorul bipolar, tranzistorul JFET, iar in final prezinta foarte succint alte dispozitive semiconductoare.

Problemele de la seminar inclina mai mult spre aplicatiile dispozitivelor studiate in circuite electronice, fie ca redresoare, surse de curent, amplificatoare, porti logice elementare sau alte aplicatii.

Aplicatiile de la laborator sunt focalizate spre masurarea caracteristicilor statice si dinamice, usual descrise in orice foaie de catalog a unui fabricant din industria semiconductoare.

Dispozitive electronice
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Educaţie fizică şi sport 3
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Educaţie fizică şi sport 4
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Elemente de drept si legislatia afacerilor
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Limba străină 3
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Limba străină 4
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Macroeconomie
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Matematici speciale
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Materiale pentru electronica
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Materiale si dispozitive - Laborator
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Metode numerice
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Microeconomie
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Modele ale componentelor electronice pt. SPICE

Cursul de SPICE este focalizat pe definirea componentelor active, cum ar fi dioada semiconductoare, tranzistorul bipolar sau tranzistorul MOS, in vederea simularii circuitelor electronice cu astfel de componente. Mai intai este furnizata sintaxa pentru definirea unei componente active in Spice. Apoi, trebuie furnizata lista parametrilor de model, fie intr-o linie .MODEL fie intr-o librarie separata. De aceea, fiecare model abordat este imediat acompaniat de expunerea metodologiei de extragere a parametrilor de model. Evolutia programului SPICE, sub forma variantelor SPICE Level 1, 2, ... 9.., a relevat, ca prima dificultate, completarea si perfectionarea Modelelor.

Urmand cursul de Spice, indeaproape legat de cursul Dispozitive Electronice si Circuite Electronice Fundamentale, aveti ocazia sa urmariti in ordine ierarhica dezvoltarea modelelor Spice ale celor mai utilizate dispozitive semiconductoare.

Pedagogie 2
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Practica
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Programare obiect - orientată
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Programare obiect - orientata
Acest curs permite accesul utilizatorilor anonimi  Acest curs necesită
Cursul prezinta pentru inceput fundamente teoretice ale programarii orientate pe obiect (tipuri abstracte de date, clase, obiecte, relatii, mosteniri, polimorfism), trecand apoi la implementarea notiunilor in limbajul C++ (clase si obiecte, supradefinirea operatorilor, clase derivate, ierarhii de clase, mosteniri).
Programare obiect - orientata
Acest curs necesită
Programare obiect-orientata C++ 
Programare obiect orientată

Class is the essential element of the programming/ hardware-description language. The concept can represent abstract or concrete types, structure nodes, process operations, interfaces, templates for applications, intermediaries of complex activities etc. The object-orientation paradigm contains at least the first 4 LISTd principles, being extendable to, e.g., the last 3 of following list:

1. Abstraction: essential characteristics of the object Ü equivalence classes, and representatives by that precise conceptual borders are established, in the context of subjects perspective;

2. Hierarchy: structure of abstractions, i.e., simple/ multiple inheritance, symbolization degree, structure of the objects, abstraction level of the description, abstraction level of the (self-)knowledge;

3. Encapsulation: organized abstraction to represent the structure-behavior (implementation, interface);

4. Modularity: dividing in autonomous parts, i.e., relatively independent – easy to intercommunicate;

5. Type: reducing the variability of the objects, usually with exceptions;

6. Parallelism: nondeterminism that differentiates the active objects from the passive ones;

7. Persistence: extended existence, spatial, temporal, or space-temporal.

Programare Orientata spre Obiecte
Acest curs necesită

Tematica: Intelegerea principiilor de baza ale programarii obiect-orientate (OO), exemplificate pentru unul din limbajele OO utilizate actual (Java), intr-o maniera care sa permita abordarea ulterioara cu minim de efort a oricarui alt limbaj de programare OO; obtinerea capacitatii de a elabora programe intr-un limbaj de programare OO, pornind de la specificarea cerintelor si pana la executia, depanarea si interpretarea rezultatelor.

Semnale şi sisteme
Un curs fundamental despre cum să analizezi, interpretezi, prelucrezi şi utilizezi semnale. Analogice şi digitale.
Un curs cu noţiuni de bază privind analiza, proprietăţile şi utilizarea sistemelor. Analogice şi digitale.
Un curs cu multă teorie care te învaţă să rezolvi foarte multe probleme interesante.
Un curs care ar trebui sa te înveţe despre cum să cauţi probleme care merită rezolvate. In electronică dar nu numai...
Semnale si sisteme
.
Semnale şi sisteme
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Semnale şi sisteme
Acest curs necesită
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Semnale şi sisteme
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Semnale şi sisteme
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Tehnici CAD în realiz. modulelor el.
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Teoria transmisiunii informatiei
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Teoria transmisiunii informaţiei
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului