[ REPLACE ME ]

Nu ţi-ai deschis contul. (Login)

Cursurile Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei:


Algebra si geometrie
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Algebra si geometrie
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Analiza matematica 1
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Analiza matematica 2
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Analiza Matematică 2
Acest curs necesită

OBIECTIVELE DISCIPLINEI

-pentru curs:Disciplina fundamentala necesara oricarei abordari de specialitate. Prezinta notiunile fundamentale de teoria ecuatiilor diferentiale si de ecuatiile fizicii matematice. De asemenea sunt prezentate rezultatele de baza ale teoriei functiilor complexe in vederea utilizarii teoremei reziduurilor. In plus, sunt discutate proprietatile transformarilor Fourier si Laplace (in vederea aplicatiilor) ca si a unor functii speciale.

-pentru aplicatii: In general tipurile de exercitii si probleme abordate la seminar urmaresc linia cursului predat. De asemenea sunt discutate aspectele teoretice mai dificile. In anumite probleme se utilizeaza softurile specializate MATHEMATICA sau MAPLE.

COMPETENTE SPECIFICE (din spectrul de competente al programului de studii): recunoasterea si rezolvarea ecuatiilor diferentiale elementare, metode pentru rezolvarea ecuatiilor diferentiale liniare cu coeficienti constanti, clasificarea ecuatiilor cu derivate partiale de ordinul al doilea, utilizarea teoremei reziduurilor, proprietatile transformatei Fourier, tehnica utilizarii transformatei Laplace.

Bazele electrotehnicii 1
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Bazele electrotehnicii 2
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Chimie

A n e x a nr

1. OBIECTIVELE DISCIPLINEI

- pentru curs:

Studentului i se oferă prin acest curs cunoştinţe generale din domeniul chimiei, stiinta fundamentala cu numeroase implicatii in fabricarea diverselor componente electronice. Notiunile obtinute in cadrul cursului permit o mai buna intelegere a proceselor de natura chimica in care inginerii electronisti pot fi implicati si posibilitatea de a colabora cu specialisti din domeniul chimiei.

- pentru aplicaţii:

Evidenţierea unor fenomene fizico-chimice cu aplicabilitate in tehnica. Vor fi realizate aplicaţii concrete în care studenţii sunt implicaţii atât in realizarea experimentelor cit si in prelucrarea si interpretarea datelor obtinute.

2. COMPETENŢE SPECIFICE

Crearea abilităţilor de a aplica cunoştinţe generale din domeniul chimiei, stiinta fundamentala cu numeroase aplicatii in procesele de automatizare si in fabricarea partilor componente ale diverselor componente electronice. Aceste cunoştinţe sunt esenţiale pentru dezvoltarea tehnologiilor de vârf, în care structurile chimice foarte bine controlate sunt esenţiale (nanomateriale) şi în dezvoltarea de procese industriale ecologice.

Chimie
A n e x a nr

1. OBIECTIVELE DISCIPLINEI

- pentru curs:

Studentului i se oferă prin acest curs cunoştinţe generale din domeniul chimiei, stiinta fundamentala cu numeroase implicatii in fabricarea diverselor componente electronice. Notiunile obtinute in cadrul cursului permit o mai buna intelegere a proceselor de natura chimica in care inginerii electronisti pot fi implicati si posibilitatea de a colabora cu specialisti din domeniul chimiei.

- pentru aplicaţii:

Evidenţierea unor fenomene fizico-chimice cu aplicabilitate in tehnica. Vor fi realizate aplicaţii concrete în care studenţii sunt implicaţii atât in realizarea experimentelor cit si in prelucrarea si interpretarea datelor obtinute.

2. COMPETENŢE SPECIFICE

Crearea abilităţilor de a aplica cunoştinţe generale din domeniul chimiei, stiinta fundamentala cu numeroase aplicatii in procesele de automatizare si in fabricarea partilor componente ale diverselor componente electronice. Aceste cunoştinţe sunt esenţiale pentru dezvoltarea tehnologiilor de vârf, în care structurile chimice foarte bine controlate sunt esenţiale (nanomateriale) şi în dezvoltarea de procese industriale ecologice.

Componente si circuite pasive
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Componente şi circuite pasive
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Componente şi circuite pasive
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Comunicare
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Cultura si civilizatie europeana
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Curs de test
Acest curs permite accesul utilizatorilor anonimi  
test
Educatie fizica si sport 1
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Educaţie fizică şi sport 2
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Filozofie
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Fizica 1
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Fizica 2
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Fizica1
Acest curs permite accesul utilizatorilor anonimi  
Prin parcurgerea cursului "Fizica 1", studentii vor dobandi urmatoarele competente:
- capacitatea de a utiliza legile fizicii clasice si moderne in probleme concrete de interes pentru inginerie;
- capacitatea de a masura corect, a prelucra si interpreta reultatele masuratorilor;
- capacitatea de a aborda discipline din domeniul ingineriei electronice care utilizeaza notiunile fundamentale din fizica.
Grafica inginereasca si desen tehnic
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Institutii politice si administrative europene
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Integrare europeana
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Limba straina 1
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Limba străină 2
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Masurari în electronica si telecomunicatii
Acest curs necesită
Curs introductiv despre metodele si aparatele de masura folosite in electronica. Se pune accent foarte mult pe activitatea de laborator.
Măsurări în electronică și telecomunicații
Cursul are drept scop familiarizarea studentilor cu principalele componente ale circuitor electronice, determinarea anumitor parametri ai circuitelor si intelegerea functionarii acestor circuite electronice.
Măsurări în Electronică şi Telecomunicaţii
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Masurari în electronica si telecomunicatii

pentru curs:
Prezentarea principalelor aparate de măsură utilizate în electronică şi telecomunicaţii sub aspectul funcţionalităţilor şi al caracteristicilor. Prezentarea principalelor tehnici de măsură aferente.

pentru aplicaţii:
Un prim contact al studenţilor cu aparatura electronică de măsură şi control. Familiarizarea studenţilor cu principalele aparate de măsură utilizate în domeniul electronicii şi telecomunicaţiilor şi cu activitatea experimentală, în general.

Masurări în electronică şi telecomunicaţii
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Masurari în electronica si telecomunicatii
Acest curs necesită
Curs introductiv despre aparatele si metodele de masura utilizate in electronica.
Se pune accet pe deprinderile tehnice pe care studentii si le insusesc la activitatile practice.
Masurari în electronica si telecomunicatii
Acest curs necesită

pentru curs:
Prezentarea principalelor aparate de măsură utilizate în electronică şi telecomunicaţii sub aspectul funcţionalităţilor şi al caracteristicilor. Prezentarea principalelor tehnici de măsură aferente.

pentru aplicaţii:
Un prim contact al studenţilor cu aparatura electronică de măsură şi control. Familiarizarea studenţilor cu principalele aparate de măsură utilizate în domeniul electronicii şi telecomunicaţiilor şi cu activitatea experimentală, în general.

Masurari în electronica si telecomunicatii
Prezentarea principalelor aparate de măsură utilizate în electronică şi telecomunicaţii sub aspectul funcţionalităţilor şi al caracteristicilor. Prezentarea principalelor tehnici de măsură aferente. Se pune accent foarte mult pe activitatea de laborator.
Masurari în electronica si telecomunicatii
Prezentarea principalelor aparate de măsură utilizate în electronică şi telecomunicaţii sub aspectul funcţionalităţilor şi al caracteristicilor. Prezentarea principalelor tehnici de măsură aferente.
Pedagogie 1
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Programarea calculatoarelor
Acest curs permite accesul utilizatorilor anonimi  

Asigura studentilor din anul I nivelul minim de cunostinte necesar pentru lucrul intr-un limbaj de programare de nivel inalt (C).

Programarea Calculatoarelor

Asigura studentilor din anul I nivelul minim de cunostinte necesar pentru lucrul intr-un limbaj de programare de nivel inalt (C).

Programarea calculatoarelor

Obiectivul cursului de programarea calculatoarelor este acela de a prezenta principiile generale ale programarii structurate, pornind de la cunoasterea si intelegerea functionarii unui sistem de calcul si concretizandu-se cu descrierea limbajului de programare C. Sunt prezentate aspectele esenţiale ale programării în C, precum: tipurile de date, lucrul cu variabile, operatori si expresii, structurile repetitive, lucrul cu matrice si siruri de caractere, lucrul cu functii, recursivitate, lucrul cu pointeri si fisiere de date. Toate aceste concepte sunt experimentate practic in cadrul lucrarilor de laborator.

Programarea calculatoarelor
Obiectivul cursului este de a prezenta principiile generale ale programarii structurate folosind limbajului de programare C. Conceptele introduse sunt experimentate in cadrul laboratorului.
Programarea Calculatoarelor
Acest curs necesită
Notiuni de baza privind programarea calculatoarelor (limbajul de programare C)
Psihologia educaţiei
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Psihologie
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Servicii Internet

- curs facultativ pentru anul 1 -

OBIECTIVELE  DISCIPLINEI

Curs:
Însuşirea principiilor de bază referitoare la aplicaţiile sistemelor de calcul în reţea: realizarea documentelor HTML, servicii de comunicare a datelor şi de acces la informaţie, precum poşta electronică, transferul de fişiere, conectarea la distanţă a utilizatorilor, serviciul www, etc.

Aplicaţii:
Formaţia se desfaşoară prin alternarea prezentărilor teoretice şi a lucrărilor practice. Vor fi realizate aplicaţii concrete în care studenţii vor fi implicaţi în însuşirea modului de lucru practic: creare pagini web folosind HTML, Javascript, CSS; configurare şi utilizare servicii web, e-mail, FTP.

Mai multe informaţii: www.euroqual.pub.ro/si.htm

Sociologie
Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
Software pentru birotica

- curs opţional pentru anul 1 -

OBIECTIVELE  DISCIPLINEI

Curs:
Însuşirea conceptelor de bază referitoare la organizarea structurată a sistemelor de calcul destinate aplicaţiilor din domeniul biroticii în mod de lucru individual şi în reţea. Sunt evidenţiate caracteristicile procesoarelor de texte, grafică, tabele, precum şi metodele de evaluare a performanţelor acestor sisteme software.

Aplicaţii:
Evidenţierea atributelor arhitecturale pentru componentele unui pachet de programe de tip Office.

Mai multe informaţii: www.euroqual.pub.ro/sb.htm

Structuri de date si algoritmi
Insusirea principiilor de baza ale structurilor de date si algoritmilor de programare. Transpunerea unor aplicatii specifice in programe de calcul. Criterii de proiectare eficienta a programelor. Studii de caz si metode de evaluare a performantelor algoritmilor.
Structuri de date si algoritmi
Acest curs necesită

Cursul "Structuri de date si algoritmi " are drept obiective insusirea tehnicilor de programare de baza si aprofundarea cunostintelor generale de programare.


Structuri de date şi algoritmi
Acest curs permite accesul utilizatorilor anonimi  
The Data Structures and Algorithms course is based on knowledge gained from the Computer Programming course in the first semester, and its role is to provide the base for algorithmic thinking, problem solving and advanced computer programming skills. Basic knowledge of the C language syntax is required.
Structuri de date si algoritmi
Acest curs necesită
Insusirea principiilor de baza ale structurilor de date si algoritmilor de programare. Transpunerea unor aplicatii specifice in programe de calcul. Criterii de proiectare eficienta a programelor. Studii de caz si metode de evaluare a performantelor algoritmilor.
Structuri de date si algoritmi
Acest curs necesită
Cursul "Structuri de date si algoritmi " are drept obiective insusirea tehnicilor de programare de baza si aprofundarea cunostintelor generale de programare.